Zafer Duası

Zafer dilemek ve üstün gelmek için Dua ederek Allah'u tealanın sonsuz güç ve kudretinden yardım istenmelidir. Zalimlere karşı, fesatçılara karşı ve düşmanlara karşı bu dualarla dua edilmelidir. Allah herşeye gücü yetendir. O mazlumun sahibi ve zalimin düşmanıdır. Eğer bir hak uğruna bir mazlum dua ediyorsa o duayı kabul edecek olan ancak ve ancak Allah'tır. Her türlü zulümden kaçınarak ama zalimin karşısında her türlü tedbiri de alarak dua silahı ile de dua etmeyi ihmal etmemek gerekir.

 

Zafer dualarından bazılar:

Abdullah İbn Ebi Evfâ (r.a)'tan rivayet edilmiştir:

“Resulullah (s.a.v.), Hendek savaşı günü gelen düşman gruplarına karşı bed­dua edip:

Allahümme! Munz ile'I-Kitabi serîa'I-hisâbi İhzimi'l-ahzâbe. AHahüm-mehzimhum ve zelzilhum; Ey Kitabı indiren, hesabı hızlı olan Allahım! İslam aleyhine toplanan düşman gruplarını dağıt. Allahım! Onları hezimete uğrat ve sars!” diye dua etti. [Buhârî, Cihad 98, Meğâzî 29, Deavat 58, Tevhid 4; Tirmizî, Cihad 9, 1679; İbn Mâce, Cihad 15, 2796; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/353, 355, 381.]

 

Enes b. Mâlik (r.a)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:

“Resulullah (s.a.v.), Uhud savaşı gününde:

“Allahümme! înneke in teşe' lâ tu'bed fi'l-ard Allahım! Sen dilersen yeryüzünde sana kulluk edecek kimse kalmaz!” diye dua etti. [Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/152, 2521.]

 

Çok güzel bir zafer duası:

"En güzel isimler Allah'ındır. O halde Ona bu isimlerle dua edin" (Araf, 170)

 

Ey can mülkünün, şahı,

Ey âlemin Allah'ı.

 

Ey cömert, ey Kerîm Hak,

Ey tek, ebedi mutlak!

 

Ey şu Kâbe'nin Rabbi,

Ey Sahabenin Rabbi,

 

Duâm, duâya muhtaç,

Gök kapılarını aç!

 

Bitsin zulmet, gelsin nur,

Ver saâdet, ver huzûr!..

 

Ey adı güzel Allah,

Ver geceme bir sabah!..

 

Düşürme keder gama,

Merhem lütfet yarama!..

 

Kurtar güzel Bosna'mı,

Tutsun dünyayı namı!

 

Toprağı suladı kan,

Candır eriyip akan!

 

Ey Şit ve Nuh'un Rabbi,

Ey bunca rûhun Rabbi!..

 

Ey Meleklerin Rabbi,

Ey feleklerin Rabbi!..

 

Bedirdeki şan için,

Nebiyy-i zîşan için.

 

Mi'ractaki hâl için,

O tatlı visâl için.

 

Kanlı deryâda bizi,

Koma feryâda bizi!..

 

İblisler kurmuş pusu,

Yok utanma duygusu!

 

Mâ bedimin göğsüne,

Füzeler vurur yine

 

Ezanıma hıncı var,

Tanımaz köprü duvar!

 

Yağmada kudsî miras

Her biri ecdâda has!

 

Toplar inmede güm güm,

Çâresiz benim süngüm!

 

Kanım yerde bir havuz,

Şeytan küfre kılavuz!

 

Hiç durmaz bizi izler,

Firavunlu denizler!

 

Hayretim var, bu ne iş,

Ebû Cehil ölmemiş!

 

Küfrünü kusar yine,

Diş biler hep hak dîne!

 

Başka değil, çâre tek,

Yeni bir bedir gerek!

 

Ey Muhammed'in Yâri,

Ey âlemin Hünkarı!,,

 

Ey kitap indiren Hak,

Ey Tek, ebedi mutlak!..

 

Hira'daki sır için,

Hazret-i Hızır için.

 

Ömer ve Ali için,

Binlerce veli için!

 

Dünyamızı kan etme,

Bizi perişan etme!

 

Kâfirin kurşununa,

Göğsümü nişan etme!

 

Ey adı güzel Allah,

Yanıp tutuşan etme!

 

Bosna'ma bir nûr indir,

Saâdet Huzur indir!

 

Fetihler aç Çeçen'e,

Rus'u devirsin yine!

 

Ey âlemlerin Rabbi,

Kükresin arslan gibi!

 

Ver bir bahar, bir nesim,

Daraldı can kafesim!..

 

Dünya bir kanlı ada,

Murâd hasret murâdâ!..

 

Sulhun sâde adı var,

Kalpler bir isli duvar!

 

İşte şu ehl-i salib,

Benim canıma talib!..

 

Kimseye gitmez sesim,

Ben bu yerde bîkesim!..

 

Ey zamanları aşan,

Ey her şeye ulaşan!

 

İmdat etmezsen eğer,

Haçlı yüreğim söker!

 

Ey izzet sâhibi hak,

Ey Tek, ebedî Mutlak!

 

Her derde Tabib sensin,

Melce ve Habib sensin!

 

Düşürme keder gama,

Zaferler ver İslâm'a!

 

Ölüyü almaz mezar,

Dinsin artık feryat, zâr!

 

Bizi bırakma bize,

Sen erdir gayemize!..

 

Kâfir gürûha karşı,

Çağlat İlâhî marşı!

 

Sevinsin mazlum, mağdur,

Rahmetinden etme dûr!..

 

Başka yok edâ, şekil,

Hep sensin bize vekil!..

 

Ey Aziz Hak, ey Cebbar,

Yalnız senden ümit var!

 

Yalnız sana niyazım,

Bize rahmetin lâzım!

 

Kahra uğratma bizi,

Bağışla hepimizi!

 

Ver duruluk, ver saffet,

Allah'ım bizi affet!..

 

Bizi Küfre yem etme,

Düşmanları cem etme!..

 

Belâyı bizden çevir,

Küfrü kahret ve devir!

 

Ver uyanık can bize,

Ver güç, ver derman bize!

 

Nice dost, pir aşkına,

O cihangir aşkına!

 

Rahmetini bol bol ver,

Bize bükülmez kol ver!

 

Çağlasın dilde yâdın,

Gelsin sonu feryâdın!

 

Ey kurban olduğum Yâr,

Sen edersin bahtiyar!

 

Cenâb-ı Ahmed için,

O sonsuz rahmet için.

 

Sürümesin sel bizi,

Eyle bir Veysel bizi!

 

Her cephede haydar et,

Küfrün yolunu dar et!..

 

Zalimin belini kır,

Bize gönder bir Hızır!..

 

Ey misli bulunmaz Rab

Muhtacım Acem Arab!

 

Başka değil, kul senin,

Bunca yetim, dul senin!

 

Dert döker herkes sana,

Alışmıştır İhsana!..

 

Yanar ciğerde zârım,

Hep lûtfunda nazarım.

 

Ey Kudret, şan sâhibi,

Ey Cûd, İhsân sâhibi!

 

Herkes bize taş vurur,

Gözler akar, yaş vurur!

 

Şu şeker, şu gül çocuk,

Ağlıyor boncuk boncuk!..

 

Kınalı saçlı ninem,

Kâfir-i gaddara yem!

 

Ya şu gelinlik kızlar,

Hâline yürek sızlar!

 

Kol bacak düşmüş yana,

Dehşet verir insana!

 

Tam alnında bir kurşun,

Yürek delik, ciğer hûn!

Yazar: www.duasi.org Arif Selim

Zafer Hakkında Yorumlar

Yorum Yapılmamış

Bu Konuya Yorum Yapabilmek İçin, Üye Olmalı yada Üye Girişi Yapmalısınız.

Sitemap - Kullanım Şartları